Aktuelt arbejde med Gravstenssikring

Vi orienterer om, at der aktuelt foregår et arbejde med gravstenssikring af nødvendige gravsten i forlængelse af et besøg af Arbejdstilsynet d. 12. januar 2021

Som besøgende på kirkegårdene kan du støde på gravsten, som er markeret med rødt/hvidt advarselsbånd, der er bundet rundt om gravstene.

Det betyder at gravstene er på vej til at skulle sikres.

Gravstedsejere, som har en gravsten der skal sikres, vil få en skriftlig besked herom. 

Gravstedsejere får besked på at de selv har ansvaret for at få aftalt med en stenhugger om at få gravstenssikret deres markerede gravsten. Stenhuggeren udfører opgaven mod betaling.

Fremtidige gravsten sikres af stenhugger, når gravstenen har en vis størrelse og det skønnes påkrævet.

Øvrige spørgsmål kan rettes til kirkegårdskontoret.